El Consell Comarcal del Baix Penedès gestiona el transport escolar pel curs 2021-22, dels alumnes d’Infantil i  Primària  de Cunit. EIPRI – transport escolar no obligatori dins del municipi).

Pel  proper curs 2021-2022, com el curs passat, estan previstes les següents línies:

  • LP 08- Cunit i urbanitzacions – Escoles Pompeu Fabra, Els Cossetans (Cunit), amb 33 places útils
  • LP 04- Cunit i urbanitzacions – Escoles Pompeu Fabra, Els Cossetans (Cunit), amb 53 places útils

S’adjunten fitxers amb les parades i els horaris d’aquest curs.

La presentació de sol·licituds s’ha de fer de forma telemàtica, a través de la seu electrònica de la pàgina web del Departament d’Ensenyament del Consell Comarcal del Baix Penedès (http://www.ccbp.cat/index.php/el-consell/serveis-i-tramits/serveis-al-ciutada/educacio), on s’hi trobarà l’enllaç per accedir al tràmit corresponent.

El mètode d’admissió establert serà la del seguiment rigorós de l’ordre dels registres d’entrada (Número Registre d’Entrada/Dia/Mes/Hora). No es garantirà la plaça a la data de l’inici de curs, d’aquelles sol·licituds rebudes després del dia 30 d’abril de 2021. En el cas de les Línies que quedin completes es passarà a formar part d’una llista d’espera seguint l’ordre a dalt esmentat.

Per informació addicional us podeu adreçar a:

Consell Comarcal del Baix Penedès

C. Andreu Nin, 1-3. 43700 El Vendrell

Horari: de dl. a dv., de 10 a 13 h

Telèfon 977 66 45 50

Adreça de correu electrònic: educa@baixpenedes.cat