Avui dijous 1 de juliol ha tingut lloc una nova sessió de Ple extraordinari, de forma telemàtica, que s’ha pogut seguir a través del Canal Oficial Youtube de l’Ajuntament de Cunit i també a través de Ràdio Cunit en directe.

Els assumptes que s’han tractat i que s’han aprovat són els següents:

S’ha aprovat, provisionalment, la modificació de l’Ordenança Fiscal 3.13, Reguladora de la Recollida de Residus Municipals. Concretament, s’incorpora la possibilitat de fer menys viatges a la Deixalleria Municipal en comptes dels 12 previstos inicialment, per tal de reciclar correctament i així optar a la subvenció en el rebut de la brossa del proper exercici. Per aquest 2021 s’accepten 6 viatges justificant l’aportació dels residus que s’hi admeten.

Per recollir la tarja cal portar un rebut de la brossa a les oficines de la Regidoria de Medi Ambient (C Rovira i Virgili, 1). Per qualsevol informació trucar al 977676318.

El segon punt de l’ordre del dia ha estat Donar compte al Ple de l’Estat d’Execució Pressupostari del primer trimestre de 2021 i del Seguiment del Pla d’Ajust aprovat per la Corporació pel període 2015-2025. La previsió és que l’any 2022 l’ajuntament de Cunit ja no estigui dins del Pla d’Ajust.

El Ple ha aprovat el conveni i també la delegació efectuada al Consell Comarcal del Baix Penedès per a la gestió del Sanejament i Depuració d’Aigües Residuals.

S’han aprovat dos convenis en assumptes de gestió de residus. Un per a l’exercici de la competència municipal del servei de tractament i eliminació de Residus Sòlids Urbans (Orgànica -FORM, i Vegetal). I un segon per a establir la col·laboració entre l’Ajuntament de Cunit i la Mancomunitat d’incineració de Residus – fracció Resta.

L’objectiu és regular l’eliminació de residus a través de dos organismes públics competents dels serveis de gestió de residus, seguint les recomanacions de l’Agència Catalana de Residus.

El Ple s’ha donat per assabentat de l’acord de Junta de Govern Local que aprovà el 8 de juny l’informe d’al·legacions elaborat per Sener Ingeniería y Sistemas en relació a les futures actuacions arran del desmantellament de la Central Tèrmica d’Endesa a Cubelles.