El Ple ordinari ha començat amb l’aprovació dels esborranys de les actes anteriors de gener i març.

Pel que fa als assumptes econòmics, s’ha donat compte de diferents aspectes com la liquidació del Pressupost 2020 de l’Ajuntament de Cunit, amb un resultat pressupostari de 3,3 M d’euros, un romanent de tresoreria que se situa en els 2, 7 M d’euros i un estalvi net de 4,5 M d’euros.

Pel que fa al seguiment del Pla d’Ajust, havent previst un resultat de 60mil euros s’ha finalitzat l’exercici en els 3 M d’euros indicats anteriorment, un resultat satsifactori segons ha explicat el regidor d’Hisenda Xavier Lorenzo.

El Període Mig de Pagament de les factures està en 14,90 dies i cal tenir en compte que en 2020 es van pagar 0 euros en interessos de demora.

El Regidor d’Hisenda Pública també ha explicat el nou Pla d’Acció de control financer que es posarà en pràctica en aquest exercici en àmbits com la selecció de personal, contractació, la revisió de contractes de serveis, subvencions i ajudes concedides.

Modificació de crèdit:

Aprovada la modificació de crèdit per la qual es dota d’aquests suplements destinats a diversos aspectes: una dotació de 78mil euros destinades a hores extres del personal i també 7mil euros per aconseguir una ISO destinada a homologar un espai municipal per poder fer la formació del Certificat Professional pels socorristes.

El Ple també ha aprovat les xifres de població resultants de la revisió anual del padró amb referència a l’1 de gener de l’any 2020, amb una població xifra de 13.533 habitants.

 

Al Ple s’ha donat compte de l’aprovació definitiva de l’alteració jurídica dels béns situats al sector Can Torrents com a destí per un futur Institut a Cunit.

La Regidoria d’Educació també ha donat compte de la memòria d’actuacions del curs 2019/2020.

 MOCIONS

MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA REPUBLICANA DE CUNIT EN RELACIÓ AL MILDIU.

Votació: unanimitat.

MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA REPUBLICANA DE CUNIT PER GARANTIR LA MOBILITAT AL BAIX PENEDÈS MENTRE ES FAN LES OBRES DE MILLORA DE LA C31.

Votació: unanimitat.

 MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA DE CUNIT CONTRA EL TANCAMENT DE LES EMPRESES BOSCH SA  A LLIÇÀ DE MUNT. Moció també presentada pels grups Impulsem Cunit, En Comú Podem i Ciutadans.

Votació: unanimitat.

MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA DE CUNIT DE MESURES PER EVITAR TALLS DE LLUM I BAIXADES DE TENSIÓ, I MILLORAR LA SUPERVISIÓ I MANTENIMENT DEL SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC. Moció també presentada també pels grups Impulsem Cunit, En Comú Podem i Ciutadans.

Votació: unanimitat.

MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA EN MOTIU DEL DIA INTERNACIONAL DE LA DONA. Moció també presentada també pels grups Impulsem Cunit, En Comú Podem i Ciutadans.

Votació: unanimitat.

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL MUNICIPAL EN DEFENSA DE LA PRESERVACIÓ DE L’ORDRE PÚBLIC DEMOCRÀTIC I EN SUPORT AL COS DELS MOSSOS D’ESQUADRA.

Votació: PSC, Impulsem Cunit, En Comú Podem, Ciutadans a favor. ERC abstenció.

 

 

 

 

 

L’entrada Informacions del Ple ordinari de 25 de març ha aparegut primer a Ajuntament de Cunit.