El Ple Municipal ha aprovat:

De forma inicial s’ha aprovat el Reglament del Registre Municipal d’Entitats i Col·lectius Locals de l’Ajuntament de Cunit, pendent ara del període d’al·legacions durant els propers 30 dies.

S’ha aprovat el Pla Econòmic Financer de l’ajuntament de Cunit.

El Ple de la Corporació també ha aprovat les dues festes locals per l’any 2021. Coincidint amb les Festivitats de Sant Sebastià i de Sant Cristòfol, queden establerts com a dies festius locals el 20 de gener i el 12 de juliol de 2021.

En l’apartat de mocions:

MOCIÓ PRESENTADA PER TOTS ELS GRUPS MUNICIPALS DE L’AJUNTAMENT DE CUNIT SOBRE LA PARTICIPACIÓ DEL MÓN LOCAL EN LA GESTIÓ DELS FONS PROVINENTS DEL PLA DE RECUPERACIÓ PER A EUROPA, NEXT GENERATION EU.

Votació: unanimitat.

MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA CONTRA LA PRÒRROGA O AMPLIACIÓ DE LES CONCESSIONS DE LES AUTOPISTES AP2 I AP7

Votació: unanimitat

L’entrada Informacions del Ple ordinari de 27 de juliol ha aparegut primer a Ajuntament de Cunit.