El SOC ha resolt favorablement a l’Ajuntament de Cunit la subvenció del programa Treball i Formació EELL línia PRGC 2023. Aquesta subvenció permetrà a l’Ajuntament contractar 2 peons de brigada.

D’acord amb la normativa aquesta subvenció va destinada a:

  • persones inscrites al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya com a demandants d’ocupació no ocupades (DONO), destinatàries de la renda garantida de ciutadania. En el supòsit en què en l’àmbit territorial de l’entitat beneficiària no hi hagi suficients persones destinatàries de la renda garantida de ciutadania que s’adeqüin al lloc de treball a cobrir per l’entitat beneficiària, es consideren també persones destinatàries d’aquesta línia, aquelles que hagin sol·licitat la prestació de la renda garantida de ciutadania en els sis mesos anteriors a la publicació d’aquesta Resolució.

A banda dels requerits a la normativa, l’ajuntament ha aprovat uns criteris de selecció que es poden consultar en el següent enllaç.

La selecció es basarà en les candidatures que l’OTG del Vendrell faci arribar a l’Ajuntament. Per tant, si compleixes els requisits de la normativa, posa’t en contacte amb l’Oficina de Treball del Vendrell per assegurar-te que estàs inscrit/a com a demandant d’ocupació i que totes les dades estan actualitzades, indicant que estàs interessat/da en la convocatòria TREFO EELL de l’Ajuntament de Cunit . El telèfon de contacte és 900.800.046.