Aquest dissabte els alumnes del Certificat de Professionalitat de socorrisme en espais aquàtics naturals han començat les seves pràctiques.

Aquest certificat de professionalitat es va iniciar l’1 de febrer i constava de 380 hores teorico pràctiques i 80 de pràctiques professionals no laborals.

Amb l’inici d’aquestes pràctiques els alumnes posaran en pràctica els coneixements adquirits en vigilar per la seguretat dels usuaris en zones de bany públic, de forma autònoma o integrat en un equip de rescat o socorrisme, vetllant per la seguretat, prevenint que es produeixin situacions potencialment perilloses i intervenint de forma eficaç davant d’un accident o situació d’emergència, si fos el cas.

Els nou alumnes que realitzaran les pràctiques ho faran en dues entitats diferents. Per una banda, a Sitges sota la supervisió de PRO-ACTIVA i, per altra banda, a Calafell sota la supervisió de AUNAR.

Amb aquest mòdul de 80h es donarà per finalitzada la 2a edició CP de Socorrisme que ha permès acreditar a 10 alumnes. La valoració per part dels docents de l’evolució dels alumnes ha estat molt positiva i satisfactòria. Per part dels alumnes que han finalitzat la formació, han destacat la professionalitat dels docents (el Gerard, el Pol, la Carla, la Susana i l’Esther) i la seva implicació i vocació durant tot el curs.