Des del 15 de juny ja es pot demanar l’Ingrés Mínim Vital, una prestació mensual de l’Estat adreçada a persones o unitats de convivència en situació de risc de pobresa i exclusió social. Aquestes unitats de convivència poden ser: Unipersonals, Unitat de convivència sense menors i unitat de convivència amb menors.

L’INSS posa a disposició 4 maneres d’ obtenir informació:

01 Telèfon gratuït 900 20 22 22.

02 Web de la Seguretat Social:  (Bústia de consultes: IMV preguntes més freqüents)

03 Assistent virtual a la pàgina d’inici de la Seguretat Social.

04 Simulador d’l’Ingrés Mínim Vital

Quina documentació s’ha de presentar?

• Acreditació de la identitat (DNI / NIE)
• Acreditació de la residència legal a Espanya
• Certificat d’empadronament col·lectiu i històric on constin totes les persones empadronades al domicili, i la data d’antiguitat.
• Llibre de família que acrediti la filiació de les persones que formen part de la unitat de convivència.
• Declaració responsable d’ingressos i patrimoni.
• Una altra documentació que pugui ser necessària en determinats casos (sentència de guarda i custòdia, conveni regulador, còpia de la demanda de separació o divorci …)

Com puc presentar la sol·licitud

Pots triar entre 4 canals:
– Formulari amb identificació electrònica
– Formulari sense identificació electrònica
– Correu postal
– Presencialment només amb cita prèvia en un centre d’atenció i informació de la seguretat social

Consultar la guia

L’entrada Ja es pot demanar l’Ingrés Mínim Vital ha aparegut primer a Ajuntament de Cunit.