La ciutadania de Cunit presenta 76 propostes als Pressupostos participatius. 

A la plataforma decidim.cunit.cat podeu consultar les propostes que han estat acceptades, així com els motius d’aquelles que no s’han validat, atenent a les condicions establertes en les bases reguladores del procés.

L’Ajuntament vol agrair la implicació de la ciutadania de Cunit que s’ha sentit cridada a participar amb la presentació de propostes ben diverses per millorar el municipi de Cunit.

La seva avaluació ha anat a càrrec d’una comissió tècnica formada per set persones de coordinació urbanisme, via pública i obres, policia local, esports, educació, comunicació i participació ciutadana que les ha agrupat en 3 àmbits grans temàtics: Espai urbà, Medi Ambient i Territori, i després d’estudiar-les una a una, n’ha valorat 17 favorablement.

Posteriorment, la Comissió de Pressupostos formada per l’alcalde, el regidor de participació i un representant de cadascun dels grups municipals de l’ajuntament i personal tècnic, ha validat el dictamen de la comissió tècnica.

Cal fer esment que les 17 propostes acceptades corresponen a 21 propostes presentades perquè s’han agrupat per tenir idèntic o similar contingut, o bé s’han reformulat i reagrupat per garantir la seva validesa. El mateix ha passat amb les propostes rebutjades que de les 55 presentades, agrupades per repetició de continguts, n’han restat 45.

El regidor de Participació Ciutadana, David Marquínez  ha explicat que “les propostes que han estat rebutjades perquè no s’han validat en aquest procés, seran tingudes en compte com a indicadors de les necessitats i demandes de la ciutadania i derivades a les diferents àrees i departaments per tal que puguin estudiar la seva viabilitat futura”.

Abans de les votacions, el dia 24 de setembre a la sala d’actes del Centre Cívic Cal Cego,  tindrà lloc una sessió de presentació en què les persones que han promogut les 17 propostes que es duran a votació popular podran explicar-les, intercanviar opinions amb els assistents i demanar el vot a la ciutadania.

Les votacions es faran de manera telemàtica del 28 de setembre al 17 d’octubre.

Els veïns i veïnes majors de 16 anys, i que estiguin empadronats a Cunit a 17 d’agost de 2021 podran votar d’una sola vegada fins a un màxim de 5 propostes.

Per participar-hi cal accedir en primer lloc a la plataforma decidim.cunit.cat, i clicar a Registra’t .

Una vegada feta la inscripció  ja es podrà votar i escollir entre tots a quins projectes d’inversió es destinaran 130.000 euros del pressupost municipal 2022.

Per a les votacions, s ’habilitaran punts de suport presencial al Punt d’Informació del Casal Municipal, a l’Ajuntament de Cunit – oficina Participació –   i a l’equipament del c. dels Horts, 5.