La Biblioteca Municipal Marta Mata obre l’accés al fons documental de la sala d’adults. Sempre que es compleixin les mesures de protecció establertes, els usuaris podran accedir al fons documental de la Biblioteca i endur-se en préstec documents.

Per a garantir la quarantena de 48 hores que han de passar tots els documents, els que hagin estat consultats pels usuaris s’hauran de deixar als carros  i/o caixes senyalitzades específicament, i en cap cas s’hauran de retornar a les prestatgeries.

Les revistes i el material audiovisual no es podran consultar lliurement i s’hauran de demanar al personal de la biblioteca.

Els usuaris hauran de portar mascareta i rentar-se les mans amb gel hidroalcohòlic per a accedir a la Biblioteca, així com mantenir les mesures de distanciament i de seguretat exigides en tots els espais públics.

Podeu consultar totes les novetats de la Biblioteca a través de les xarxes socials:

L’entrada La Biblioteca obre l’accés a la col·lecció d’adults ha aparegut primer a Ajuntament de Cunit.