La Secretaria General de l’Esport i de l’activitat física (SGEAF) impulsa un paquet de mesures per compensar els perjudicis econòmica creats pel COVID -19 en el conjunt del sector esportiu català i contribuir aixi a la seva recuperació un cop se superi la situació actual.

Entre les diferents actuacions, destaca una línia de finançament directe de 10 milions d’euros destinada al teixit esportiu del país.

El Govern de la Generalitat prepara la convocatòria de diferents programes a favor d’ entitats esportives i municipis. D’altra banda implementarà mesures per els esportistes que formen part del programa d’Alt Rendiment Català (Arc).

L’Ajuntament de Cunit ha enviat la informació per correu electrònic a les entitats esportives del municipi.

L’entrada La Generalitat de Catalunya anuncia mesures pel sector esportiu ha aparegut primer a Ajuntament de Cunit.