La nova imatge promocional del municipi, que es va presentar al mes de juny, ja es pot veure a una de les rotondes d’entrada al municipi.

L’ajuntament de Cunit ha renovat recentment tant la imatge institucional reforçada amb una marca turística que prenen com a referència els seus atributs característics i la seva estreta vinculació amb el clima i la cultura mediterranis.

En el disseny dels actuals logotips, la novetat ve de la mà dels tres vectors situats a la part inferior, sota la palmera, els quals representen cadascun d’ells un dels atributs característics de la població: el mar, la vegetació i la terra. I en el cas de la marca turística, aquests tres vectors es doten d’un cromatisme, l’origen del qual es situa en els colors del paisatge cunitenc. El blau representa el mar; el verd, la vegetació i, finalment, el groc terrós representa la terra i la vinya. Tot el conjunt i la disposició de la imatge promocional, remet a l’eix frontal d’una barca, la qual reforça l’estret vincle de Cunit amb les característiques del Mediterrani.

L’alcalde Jaume Casañas, explica que la nova imatge anirà incrementant la presència al municipi amb l’objectiu de reforçar la identitat de poble: “amb la renovació de la imatge de l’Ajuntament i amb la creació de la nostra pròpia marca de municipi, hem iniciat una nova etapa en la qual com a administració estem sempre al costat de la nostra ciutadania, assumint els reptes que calguin per aconseguir el seu benestar i treballant totes les opcions per a aconseguir un municipi en el qual se sentin orgullosos de viure-hi”.