Després de fer les sessions informatives a totes les escoles de Cunit i a l’Insitut el curs passat, el cicle de xerrades passa ara pel Centre de Formació d’Adults Dolors Paul igual que va fer a l’inici del curs passat.

El contingut de les xerrades és la normativa de Vehicles de Mobilitat Personal, com són bicicletes i patinets.

L’ajuntament de Cunit compta amb normativa que regula la circulació d’ aquest tipus de vehicles per vies urbanes  i els aspectes relacionats a l’Ordenança 1.07 de Circulació de Vianants i de vehicles.

Ara, el cos de la Policia Local és l’encarregada d’oferir aquests xerrades i de rebre les preguntes i inquietuds dels joves.

L’objectiu de la regulació és fer compatible la distribució equitativa de l’espai públic disponible entre totes les persones usuàries, amb la necessària fluïdesa del trànsit d’aquests elements de mobilitat amb l’ús de vianants i de la resta de vehicles motoritzats dels carrers i espais públics.