El cos de la Policia Local de Cunit participa des de 2018 en el projecte ‘Ábaco’, una iniciativa de la institució del ‘Defensor del Pueblo’ que va començar l’any 2017, com a Mecanisme Nacional de Prevenció de la Tortura i altres tractes cruels o degradants (MNP) a través del qual requereix a  tots els de cossos policials locals dades sobre el tractament que realitza en els casos de detenció de persones.
L’ajuntament de Cunit i la Policia Local de Cunit és un dels més de 2.100 ens locals als quals El Defensor del Pueblo requereix informació en relació al tractament de persones en el cas d’efectuar detencions. Enguany ha facilitat el total de 27 detencions efectuades l’any 2021 i també la informació referent a l’àrea de custòdia de detinguts de la qual disposa la caserna de la Policia Local de Cunit.
La participació en aquest projecte ha estat facilitant dades relacionades amb el nombre de persones detingudes l’any 2021 i les condicions de la seva privació de llibertat. Aquesta colaboració suposa un exercici de transparència i un control de l’activitat policial per part d’òrgans externs que tenen com a missió garantir els drets fonamentals dels ciutadans, com és en aquest cas el Defensor del Pueblo.