La Policia Local ha apostat per a incorporar un nou programari de gestió dels seus serveis diaris. Es tracta del DRAG, un software que és accessible des de qualsevol dispositiu sigui fix o mòbil, i que permet oferir una millor resposta al ciutadà, així com de dotar als agents d’aquesta policia local de recursos que permetin accedir, de forma ràpida i àgil, al sistema d’informació policial.

Avui, els primers agents de la Policia Local han rebut la formació corresponent d’aquesta nova eina.

La prefectura de Policia Local de Cunit ha avaluat la progressió dels diferents programes informàtics de gestió per a policia local existents a Catalunya per a estudiar l’acceptació que ha tingut entre els diferents ajuntaments. Segons informació facilitada pel Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya, el software per a policia local que ha experimentat un creixement més gran i que pràcticament utilitzen el 50% de policies locals de Catalunya és el programa DRAG.

El software esmentat gestiona els serveis i planificacions diàries, els quadrants de servei i d’altres funcionalitats dels recursos humans i també tota la gestió dels recursos materials (vehicles, armament, vestuari…).

Xavier Lorenzo, regidor de Seguretat Ciutadana, explica que “aquest canvi respon al pas endavant que estem fent per a posar al dia la nostra Policia Local coincidint amb el reforç que ha suposat la incorporació del nou sergent i també de 3 nous agents al servei de Cunit. Avui s’estan formant els primers agents en la nova eina de gestió que ofereix en un mateix suport totes les opcions per poder desenvolupar les seves funcions en temps real”.

L’operativa del mateix és clar i senzill, la qual cosa facilitarà la introducció de dades i posterior explotació de la informació. El software és un servei 100% web, per la qual cosa és accessible tant des de prefectura com des dels dispositius mòbils dels agents de servei (tauletes o smartphones).

Actualment, el programa DRAG és l’únic que es troba certificat per l’ENS (Esquema Nacional de Seguretat) en el seu nivell alt com a solució en plataforma web. De la mateixa manera està certificat conforme compleix amb la Llei de Protecció de Dades i Drets Digitals i ofereix la possibilitat de compartir informació policial d’interès entre altres corporacions locals.