La Policia Local de Cunit va iniciar el nou servei de Policia Verda a inicis de l’any 2022. Un any després, la regidoria de Seguretat Ciutadana ha fet una anàlisi dels resultats obtinguts i ha conclòs que s’han complert els objectius marcats el febrer de 2022.

Per això, s’ha valorat molt positivament aquest servei de la policia que té com a objectiu vetllar per l’ordenança de civisme i convivència i observar un correcte ús de la gestió de residus urbans.

L’any 2022, la Unitat de Policia Verda de Cunit va començar a actuar amb 7 efectius, i fins van realitzar 216 actes i informes fins el mes de desembre de 2022. Cal destacar del funcionament de la unitat el 2022 que el servei s’ha prestat fora del torn ordinari tot i que el 55% de les propostes de sanció han estat dutes a terme dins del torn de treball de membres d’aquesta unitat, així com de la resta de la plantilla policial.

Per continuar amb aquesta tasca i per aconseguir millorar tant l’entorn com la gestió dels residus generats, enguany, s’ha apostat per a reforçar amb més efectius la Policia Verda de Cunit, concretament en Aquest 2023 es va oferir a nous integrants de la plantilla formar part d’aquesta unitat i ha tingut una bona acollida, adherint-se 8 efectius més a aquesta Unitat, arribant a un total de 15 agents que es destinen a la Policia Verda de Cunit.