Segons informa la DGT, si la ITV del vehicle ha caducat durant el període de l’estat d’alarma, aquest es considerarà prorrogat temporalment, podent conduir sense cap problema mentre duri aquest període excepcional.

A més, els centres d’ITV estaran tancats mentre duri l’estat d’alarma.

L’entrada La validesa de la ITV es prorroga mentre dura l’estat d’alarma ha aparegut primer a Ajuntament de Cunit.