El Ple de l’Ajuntament de Cunit ha aprovat la cessió gratuïta de l’Ajuntament de Cunit a favor de la Generalitat de Catalunya de 9.000m2 de propietat municipal per a la construcció d’un segon Institut al municipi, de dues línies.

Els terrenys de naturalesa patrimonial són propietat de l’Ajuntament i estan situats al carrer Mar Cantàbric.

El govern municipal va iniciar aquesta tramitació a finals de 2020 amb l’objectiu de disposar d’un nou institut d’educació secundària a Cunit, atès que la posada en funcionament d’aquest equipament educatiu, diversificarà l’oferta de centres públics que ofereixen al municipi el cicle de secundària, tenint en consideració que l’institut Ernest Lluch de Cunit se situa als seus límits d’ocupació.

Jaume Casañas, alcalde de Cunit, explica que “sense dubte Cunit necessita aquest segon Institut, no només perquè l’actual Ins Ernest LLuch està al límit i ja té barracons, sinó perquè a futur necessitem ampliar les places de secundària i fomentar que el jovent es quedi a estudiar al nostre municipi”.