L’ajuntament de Cunit ha explicat les al·legacions al projecte d’actuacions de desmantellament d’infraestructures de la Central Tèrmica de Foix situades en les zones DPMT i servitud de protecció en el T.M. de Cubelles realitzat per Endesa al febrer 2021.

En una roda de premsa dels 5 grups municipals amb representació al Consistori, de forma unànim govern i oposició han explicat les al·legacions a les actuacions que afecten al front marítim cunitenc i que formen part del projecte d’accions arran del desmantellament de la Tèrmica de Cubelles.

L’ajuntament de Cunit en bloc pretén que de forma conjunta amb la resta de municipis veïns es trobi la millor solució per tal de garantir en òptimes condicions els fronts marítims.

Per això, i davant les futures actuacions que afectaran al litoral de Cunitel arran del desmantellament de la central tèrmica situada a Cubelles com a municipi més proper a Cubelles, Cunit vol garantir el futur de les seves platges en les millor condicions, és a dir, garantir que la plana de sorra sigui l’adequada i que les platges siguin segures.

Davant la possible demolició dels tres primers espigons tocant a Cubelles, Cunit alça veu manifestant que “tot i la construcció dels espigons, les platges de Cunit han continuat perdent sorra i volum. Estem en un moment determinant pel futur del nostre litoral i volem demanar que es tinguin en compte les opcions que garanteixin les platges a Cunit”.

“Les nostres platges estan patint en els darrers anys i arran dels diferents temporals, a més, es perd sorra contínuament. Portem molts anys demanant ajuda i solucions. Les platges són el nostre principal atractiu a l’estiu, però formen part del nostre entorn natural i per nosaltres són un actiu innegociable. No podem perdre més platja, i a més, volem que siguin segures per a totes les persones que les trien per gaudir-es en familia”.

L’actuació de desmantellament que Endesa presenta només té en compte una part de les platges però no la totalitat de les platges de Cunit, que continuaran degradant-se al no existir aportacions del sistema de corrents litorals deguts a l’onatge.

L’informe d’al·legacions que presenta Cunit contempla que el projecte de desmantellament deuria també considerar els problemes erosius ocasionats per les obres objecte de la concessió al llarg de més de 40 anys, incloent algunes mesures compensatòries per a restablir el mal causat per les obres marítimes de la Central, que no és un altre que la interrupció del transport litoral de llevant a ponent en aquest tram de la unitat fisiogràfica.

No es tracta de grans mesures correctores o compensatarias. Es tracta d’afegir a l’alternativa 5 triada alguna actuació addicional que eviti haver de regenerar contínuament les platges de Cunit i fixi l’equilibri estable d’aquestes.
Tenint en compte tot l’anterior, es recomana adoptar l’Alternativa 5 plantejada per Endesa
i complementar-la amb les mesures següents:
i. Prolongació cap a fora dels espigons exempts.
ii. Aportació de sorra addicional que porti l’amplària de la platja fins als 40 m, aprofitant l’enorme
quantitat de sediment acumulat en la dàrsena de Cubelles al llarg d’aquests anys, i
iii. Minimitzar l’impacte visual dels dics prolongats exempts cap a fora, submergint-los a la cota
-0,5 m, convenientment senyalitzats i abalisats per als banyistes i les embarcacions. Amb això es continuarà
retenint la sorra a les platges encaixades en cas de temporal alhora que també es disminuirà
el flux d’energia cap a aquestes, reduint-se corresponentment el transport
transversal cap a fora que erosiona el seu perfil transversal del fons.