• L’actualització del logotip del Consistori, que s’ha presentat aquest matí a l’Ajuntament cerca la coherència i l’encaix amb els nous escenaris als quals s’enfronta com a administració i la relació amb la ciutadania.
  • La nova marca turística reforça la identitat de poble amb caràcter acollidor.
  • L’entorn natural, les planes agrícoles i la façana marítima són la font d’inspiració del nou disseny.

L’Ajuntament de Cunit, població pertanyent al Baix Penedès, ha pres com a referència els seus atributs característics i la seva estreta vinculació amb el clima i la cultura mediterranis per actualitzar la seva imatge gràfica. I és que acaba de renovar el seu logotip institucional, que s’ha presentat en acte oficial aquest matí al propi consistori.

Aquesta transformació es va plantejar a finals de l’any 2019, moment en què el govern municipal va posar en relleu el benestar de la població i el municipi en el seu Pla de Mandat. En aquest sentit, el nou disseny vol destacar el paper principal del consistori en la gestió transparent i efectiva de tots els recursos de la ciutat.  L’alcaldessa de Cunit, Dolors Carreras, que ha participat en l’acte de presentació i destapament de la façana institucional, ha destacat:  “Com a institució ens hem de modernitzar i hem de ser coherents amb la realitat, els nous escenaris que tenim com a administració i amb la relació amb la nostra ciutadania”.

També ha estat present el regidor de Turisme, Jaume Casañas, qui ha afegit que l’Ajuntament de Cunit ha decidit crear una marca pròpia turística que reforça la identitat de poble alhora que enforteix el tarannà acollidor que el caracteritza.  Comptar amb una marca pròpia és l’acompanyament i el complement perfecte per donar un pas endavant tot junts. Som municipi d’acollida del turisme familiar des de sempre i ens omple d’orgull saber que som capaços d’unir ciutadania autòctona i turisme any rere any.

Imatge de L’Ajuntament de Cunit renova la seva imatge institucional i crea una marca pròpia per potenciar el turisme 2

Des del Consistori han volgut posar en valor que el conjunt de la nova imatge apel·la un sentiment de proximitat vers la ciutadania i afirmen que amb aquest canvi d’imatge s’inicia una nova etapa on els ciutadans i ciutadanes són el principal horitzó en la gestió municipal.

El mar, la vegetació i la vinya, i la terra

Per a construir la nova imatge institucional, s’ha pres com a referència el logotip anterior, mantenint el cromatisme blau i actualitzant el disseny de la palmera. L’arrodoniment de les formes és el que permet transmetre la proximitat de la institució cap a la ciutadania.

En el disseny de l’actual logotip institucional, la novetat ve de la mà dels tres vectors situats a la part inferior, sota la palmera, els quals representen cadascun d’ells un dels atributs característics de la població: el mar, la vegetació i la vinya i la terra.

En la marca turística, aquests tres vectors es doten d’un cromatisme, l’origen del qual es situa en els colors del paisatge cunitenc. El blau representa el mar; el verd, la vegetació i, finalment, el groc terrós representa la terra i la vinya. Tot el conjunt i la disposició de la imatge promocional, remet a l’eix frontal d’una barca, la qual reforça l’estret vincle de Cunit amb les característiques del Mediterrani.