L’Ajuntament de Cunit tira endavant, a través de la Regidoria de Promoció Econòmica i Empresa, el Pla de reactivació econòmic adreçat a donar suport a les petites empreses i autònoms de Cunit per alleugerir les seves empreses i comerços en l’actual crisi.

Amb aquesta línia d’ajudes, l’Ajuntament vol estar al costat del sector empresarial que forma un eix vital tant en la societat cunitenca com en l’àmbit del turisme.

Es tracta de subvencions directes amb un fons total de 100.000 € destinades al establiments i empreses, un dels sectors més perjudicats, que no han pogut desenvolupar les seves activitats en condicions habituals des de l’inici de la crisi sanitària del covid19.

En paraules de l’Alcaldessa, Dolors Carreras “volem ajudar als autònoms, comerços o petites empreses de Cunit que estaven en actiu abans de la crisi, a poder reiniciar la seva activitat. Volem estar al costat del nostre comerç, el de sempre, el de Cunit, el que centenars de cunitencs i cunitenques tiren endavant amb el seu esforç cada dia. i que han hagut de parar obligats per la situació”. 

Les ajudes es poden demanar a partir de dijous 14 de maig i durant 20 dies fins al proper 2 de juny de 2020 i tenen un import màxim de 1.000€ per sol·licitud.

S’han de fer les sol·licituds via telemàtica seguint la següent ruta:

Seu electrònica/Administració General/Subvencions/Sol·licitud subvenció directa

Les ajudes no podran superar el 50% de les despeses presentades, les subvencionables són:

Conceptes subvencionables i documentació a presentar:

Estimació de despeses a les que hagin de fer front en el temps que dura la situació de pandèmia durant el qual no es pot exercir l’activitat comercial en condicions normals. Serà necessària acompanyar documentació que pugui justificar aquesta estimació. El conceptes subvencionables podran ser:

Lloguer o despeses hipotecàries associades a l’establiment comercial on es desenvolupa l’activitat empresarial, quan no hagin pogut ser ajornats.

– Nòmines i assegurances socials (condicionat a que no hi ha hagut cap acomiadament ni sol·licitud d’acolliment a un ERTO a partir de la declaració de l’Estat d’Alarma).

–  Interessos d’un préstec concedit en el marc de les ajudes de finançament en situació de COVID-19. No es subvencionaran recàrrecs per demores en el compliment del contracte de préstec ni interessos per saldos deutors.

Despeses  relacionades amb la digitalització del negoci, com ara, compra de llicències de Programari i Manteniment habilitades per a establir el comerç en línia, adquisició d’equipament informàtic (hardware i software), compra d’ordinadors, tauletes, pantalles, teclats, escàners, impressores, sistemes operatives, sistema VPN i llicències per teletreball, despeses relacionades amb la creació, desenvolupament i manteniment d’espais web, passarel·les de pagament per a comerç electrònic.

Campanyes de màrqueting i publicitat en el període de l’estat d’alarma.

Qualsevol acció realitzada a partir del dia 14 de març amb els clients, amb l’objectiu de garantir la liquiditat anticipada i que hagi generat despesa al beneficiari.

 

 

 

 

L’entrada L’Ajuntament de Cunit reorienta el seu pressupost per ajudar el teixit productiu de Cunit ha aparegut primer a Ajuntament de Cunit.