La Diputació de Tarragona ha concedit a l’ajuntament de Cunit la subvenció corresponent al PAM d’enguany en el programa de despeses corrents. Es tracta de 40.000 euros (el 100,00% de l’import sol·licitat).

Aquesta subvenció de l’anualitat del PAM 2022 anirà destinada al pagament de les factures corresponents a la despesa corrent generada per l’increment en el servei de neteja de les dependències municipals arran de la situació sanitària actual de la Covid19.