El regidor de Seguretat Ciutadana, Xavier Lorenzo, ha rebut la visita del regidor de Seguretat Ciutadana de l’Ajuntament de Sant Cugat, Francesc Carol, qui s’ha interessat pel nou servei de la Unitat de Policia Verda de Cunit, posat en marxa el passat mes de febrer.

Cunit ha estat pioner en la posada en marxa d’aquesta Unitat policial que té com a horitzó principal donar compliment a la nova ordenança de Civisme i Convivència i establir un clima de civisme, de convivència social i respecte mutu, que fomenti les relacions solidàries, tolerants i respectuoses entre ciutadans i ciutadanes.

Una de les novetats que Xavier Lorenzo ha explicat al regidor responsable de Sant Cugat és la incorporació de Mesures alternatives, com a mecanismes per corregir i, si s’escau, sancionar les actituds incíviques, negligents i irresponsables que deterioren la qualitat de vida.