Aquesta actuació s’efectua en compliment d’una ordre judicial pel compliment de la normativa urbana.

Després de 4 anys de tramitació d’un expedient d’ordre d’execució, l’Ajuntament ha realitzat subsidiàriament l’ordre d’execució de la retirada de residus, objectes, ferralla i gran quantitat d’andròmines de tota mena de la finca, així com de nombroses recollides de residus fetes a la via pública en aquests anys, amb una gran quantitat de queixes rebudes per l’estat de la finca.

Aquesta actuació, després de més de 15 inspeccions, tramitació de multes coercitives i d’acord amb autorització judicial; s’ha procedit al condicionament del terreny amb la retirada de més de 100 m³ d’objectes de tota classe, que s’han recollit separadament per tal de gestionar i valorar els residus en funció del tipus i transportar-los a diversos gestors pel seu tractament. Els treballs han durat dos dies, i hi han participat fins a 12 persones, per tal de minimitzar i reduir el risc potencial d’incendi, d’abocament de substàncies perilloses al subsòl i risc d’insalubritat.

Un cop finalitzi l’actuació de retirada i transport de residus, s’efectuarà el posterior desbrossament de la parcel·la es donarà compliment a la normativa, imputant el cost de les actuacions realitzades a la propietat.

En un domicili d’una zona urbana d’ús residencial, no està permesa la realització d’activitats com l’acumulació i processament de residus, així com l’acumulació d’ objectes procedents de buidatges de domicilis o altra acumulació de residus, pot suposar riscs per les persones i el medi.

Així mateix, per realitzar aquesta actuació, en haver-hi dos animals a la parcel·la, un deixat anar i l’altre lligat en una cadena, sense presència dels propietaris i d’acord amb autorització judicial per a la seva entrada, es va procedir a retirar i allotjar temporalment els dos animals, mentre durin els treballs, a la gossera municipal. L’actuació de recollida dels animals va anar a càrrec de la protectora Amics dels Animals de Cunit (AMANCU), que gestiona el centre d’acollida d’animals i la recollida d’animals abandonats a la via pública.