L’ajuntament ha signat els nomenaments del personal eventual per l’actual legislatura. Es tracta de Júlia Figuerola, assessora de Comunicació i de projecció municipal, i d’Antonio Casanova, assessor en serveis generals. Aquestes dues persones s’han incorporat en data 1 d’octubre a l’Ajuntament, però no són treballadors fixes. Les seves funcions cessaran en el moment del cessament del govern.

En aquest enllaç es poden consultar les seves funcions, dedicacions i retribucions.