L’Ajuntament de Cunit inicia un procés participatiu per la elaboració del  Pla de Millora – PMU 4 Costa Cunit

El Pla, recollit en el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) aprovat l’any 2016, establirà l’ordenació urbana d’aquest sector i permetrà introduir les millores necessàries entorn a l’accessibilitat, la mobilitat, l’entorn, la previsió d’equipaments, l’accés a noves tecnologies o la integració d’energies renovables, entre altres.

L’Ajuntament de Cunit reprèn el projecte del PMU 4 Costa Cunit en base a una sentència que insta al consistori a iniciar-ne el desenvolupament, paralitzat a causa de la crisi econòmica i immobiliària del 2008, que va esclatar just després de l’aprovació del POUM.

Els objectius principals del PMU 4 Costa Cunit són complir la legislació vigent en matèria d’accessibilitat, identificar i millorar la mobilitat, regulant adequadament la circulació i  l’aparcament, incorporar nous sistemes d’espais lliures i equipaments d’un caràcter més funcional i completar la urbanització i millorar-la amb nous serveis com la fibra d’alta velocitat.

Aquesta  consulta s’adreça a la ciutadania i a les organitzacions, per tal que puguin aportar suggeriments amb caràcter previ a la redacció de l’avanç del Pla.

La Consulta pública estarà oberta durant vint dies hàbils a partir de la publicació de l’anunci al portal web municipal.

Els suggeriments a aquest procés de consulta es poden presentar:

  • En el registre de l’Ajuntament, de forma presencial o mitjançant la seu electrònica  fent constar que es tracta d’un suggeriment al PMU Costa Cunit.
  • A través de la plataforma Decidim Cunit en el formulari disposat amb aquesta finalitat.

Període de presentació: del 21 de febrer al 18 de març

Un cop finalitzi aquest termini de consulta, s’obrirà el procés de participació ciutadana prèvia a la redacció de l’avanç del PMU per tal de d’informar,  analitzar i debatre amb la ciutadania, principalment veïns i veïnes i entitats del sector, les possibles alternatives per a definir el PMU que ajudin a concretar l’abast que es vol assolir.