La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Cunit, segons l’acord de la concessió de la subvencio de salut publica del 21 de desembre de 2021, les subvencions de Salut Pública per generar entorns més resilients, segurs i saludables, convocatòria 2021.

Aquesta subvenció consta d’una part que està destinada al finançament de la seguretat de les zones de bany de les platges de Cunit per a la temporada d’estiu 2021, per l’import total de 21.725,00€ i d’una altre part destinada al finançament del concepte de Protecció de la Salut Pública, l’import de 14.482,00 euros.