L’Ajuntament de Cunit, a través del Servei de Gestió Documental i Arxiu, responsable de l’Arxiu Municipal, està portant a terme en els últims anys, un pla de digitalitzacio de la documentació pública (Actes Plenàries i Decrets d’Alcaldia) que ha estat subvencionada per la Generaliat de Catalunya, en diferents edicions.

L’Arxiu Històric Comarcal del Vendrell, que té en custòdia la documentació històrica de Cunit, ha publicat un quadre resum del volum de digitalització massiva que pot ser accessible a Internet a través del Portal Arxiu en Línia del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, documentació municipal essencial dels pobles de la Comarca, entre ells, Cunit, capdavanter en la digitalització (5.936 imatges, des del 1852 al 1959).

Més informació en a la Xarxa d’Arxius Comarcals

La voluntat d’aquest consistori, és continuar amb aquesta línia d’actuació, per tal de fer accessible i difondre el patrimoni documental del nostre municipi.