El treball de divulgació i d’investigació històrica que s’està portant a terme des de la regidoria de Turisme i Patrimoni continua donant els seus fruits. En aquesta ocasió, es tracta d’una troballa que s’ha tornat a fer gràcies al programa de joves en pràctiques, en Sergi Rovira ha trobat als Arxius de la Biblioteca de Catalunya, uns Goigs per salvar el poble de Cunit de la Peste.

Amb data de 1883, es tracta d’un document històric de gran valor escrit en català de l’època anterior a Pompeu Fabra. Pel contingut, possiblement tracta d’algun episodi viscut de tifus o alguna epidèmia.

Jaume Casañas, regidor de Patrimoni, explica que “de nou afegim nous episodis a la història de Cunit. Tot i que són de forma individual, anem sumant informació i coneixements al relat històric del nostre municipi“.