L’ajuntament de Cunit començarà a aplicar al mes d’agost una regulació de l’ús de la bicicleta pel Passeig Marítim basada en trams amb l’objectiu de facilitar la convivència entre vianants i bicicletes en aquesta zona que, per Ordenança Municipal, és apta per a ser compartida, però en la qual els vianants tenen sempre preferència.

Aquesta norma municipal d’Ús, Seguretat i conservació de les platges i litoral de Cunit contempla la coexistència de en la circulació amb bicicleta, patins, monopatins o similars, però sempre amb prioritat als vianants. Els patinets elèctrics no estan permesos.

Els trams establerts es basen en les característiques del Passeig. S’estableixen una zona verda i dues grogues, depenent de la densitat habitual de vianants.

José Manuel Cabada, regidor de Mobilitat, explica com s’ha establert aquesta diferència: “Al nostre Passeig Marítim hi poden conviure les bicicletes amb els vianants, sempre amb preferència de les persones que caminen, passegen o fan esport. També és un entorn ideal per a anar en bicicleta, és habitual veure com famílies o a nivell individual, es fan passejades en bici que van més enllà del nostre terme. Per això vàrem plantejar una acció conjunta que adaptés aquest ús per zones i millorar així la convivència entre tots plegats”.

El regidor de Mobilitat de Cunit, José Manuel Cabada i Miguel Ángel Perín. Tinent d’alcalde de Territori i Mobilitat de Calafell coincideixen en la necessitat de posar en marxa aquesta mesura.

La zona verda en la qual es permet la circulació de bicicletes sense restricció horària és la compresa entre el carrer de l’Estació i la Carrerada Sta Coloma. És a dir, el tram de Passeig que es troba davant de l’estació de tren fins a la finalització del tram nou que ja compta amb un carril bici. Tota la resta de Passeig, és a dir des del terme de Calafell fins el carrer de l’Estació, i des de la Carrerada Sta Coloma fins al terme municipal de Cubelles, s’han indicat com a trams grocs en els quals no es pot circular amb bicicleta quan la densitat de persones a peu sigui alta.

Aquesta nova regulació per trams de densitat de vianants està coordinada amb l’Ajuntament de Calafell, el que permetrà que l’usuari de la bicicleta que passi de municipi es trobi les mateixes senyals informatives i el mateix tipus de criteri d’ús.