El Ple Municipal ha aprovat un manifest de tots els alcaldes i alcaldesses del Baix Penedès.

En aquest manifest demanen a la Generalitat de Catalunya incloure un seguit d’aspectes a les seves estratègies per tal de revertir la situació del Baix Penedès, agreujada per la crisi de la Covid19:

“La comarca del Baix Penedès no pot seguir menystinguda per la Generalitat de Catalunya com fins
ara. Tenim necessitat de revertir aquesta situació que ja teníem i que amb la crisi de la COVID19
esdevindrà crònica.

Per tot això, i després de l’aprovació del Pressupost 2020 de la Generalitat de Catalunya, i de la
anunciada pròxima revisió pel govern de la Generalitat, els alcaldes i les alcaldesses demanem, que
s’inclogui en l’esmentada revisió, de manera prioritària:
a) Les inversions necessàries per millorar la sanitat a la comarca. Destacant les actuacions
pendents a l’Hospital del Vendrell d’ampliació del servei d’Urgències, consultes externes,
hospital de dia, llits d’hospitalització, de pal·liatius i de llarga estada i aparcament.
b) Dotar a tots els municipis de la comarca d’un Pla de xoc de contractació pública destinat als
col·lectius més afectats per la pèrdua de llocs de treball a conseqüència de la COVID19.
c) Incrementar els recursos personals i econòmics per a les àrees d’atenció a les persones en
risc de vulnerabilitat.
d) La bonificació dels peatges habituals a la C32 en els trams que connecten la comarca amb
altres punts com són les entrades a la mateixa autopista i el peatge de Cubelles, el 100% de
l’import total, mentre duri la concessió.”

L’entrada Manifest dels alcaldes i alcaldesses del Baix Penedès aprovat per tots els grups municipals ha aparegut primer a Ajuntament de Cunit.