Durant el curs 2018-2019 s’han dut a terme 36 tallers per promoure la igualtat de gènere i prevenir les violències a les escoles de primària del municipi en els que han participat 314 alumnes. Els tallers estan impartits per Laris – Associació Benestar i Desenvolupament.

Cada trimestre, l’alumnat de 2n, 4rt i 6è de primària ha dut a terme un taller de coeducació. L’objectiu dels tallers és proporcionar un missatge comú entre la comunitat educativa que promogui les relacions igualitàries desenvolupant conductes i habilitats que permetin reconèixer i posar en valor la igualtat i les diversitats per fer front a les violències masclistes.

Els tallers “Com són el príncep i la princesa?” (2n), “Els oficis” (4rt) i “El joc de la desigualtat (6è), que s’han dut a terme el primer trimestre, pertanyen al bloc d’igualtat i busquen aflorar els estereotips i rols de gènere implícits als contes tradicionals, al món laborals i en general a la societat, amb la finalitat de fomentar una actitud crítica amb les desigualtats i discriminacions per raó de gènere, per tal que els nens i nenes puguin construir-se amb més llibertat tot aprenent a establir relacions igualitàries.

Els tallers “Quantes solucions té un problema”, “Defensant els propis drets”, “Defensant-nos, escoltant-nos” i “Diem No al Bullying”, pertanyen al bloc de violència. Amb aquestes activitats s’ha treballat la identificació de diferents maneres d’afrontar els conflictes, analitzant les emocions que ens generen, alhora que es posen en pràctica respostes alternatives més assertives i autònomes i respectuoses.

El tercer trimestre, s’han realitzat els tallers “La meva família és de 2, 3, 4, 5…” i “Trànsits”. A través d’aquests tallers s’ofereixen noves formes d’entendre la família, tot qüestionant els rols tradicionals de gènere i plantejant un espectre més ampli de models familiars i qüestionar els rols i els estereotips de gènere que s’estructuren sobre el binomi home-dona, posant en valor la diversitat de les identitats i expressions de gènere per treballar de manera explícita en la prevenció de la transfòbia i permetre que l’alumnat es construeixi en més llibertat.

Els tallers amb l’alumnat han estat molt satisfactoris. La participació en la majoria de grups és elevada. Reben els tallers amb ganes per la necessitat de tenir espais on treballar aquests aspectes que els travessen i que poques vegades en la quotidianitat de les aules es treballen.

Les valoracions del professorat són molt positives i, en general, coincideixen en la necessitat de donar continuïtat als tallers fent més sessions o rebent formació.

 

L’entrada Més de 300 alumnes de primària s’han beneficiat dels tallers de coeducació i prevenció de les violències que ofereix la Regidoria d’Igualtat de l’Ajuntament de Cunit ha aparegut primer a Ajuntament de Cunit.