L’Ajuntament de Cunit continua apostant per una mobilitat sostenible i segura amb una nova intervenció en pintura viària. Aquesta segona acció realitzada al carrer Major pretén assegurar i respectar un espai lliure i adequat per a tothom.

La primera actuació es va realitzar a l’avinguda Mediterrani, on es van renovar tots els senyals horitzontals per garantir-ne la visibilitat. A més, es va crear un carril per a vianants per superar les barreres arquitectòniques i conservar l’arbrat existent en aquesta zona.

La regidoria de Via Pública i Obres, liderada per Beatriz Luque Rodríguez, explica que “aquesta acció, molt demanada per la ciutadania, busca garantir una mobilitat sostenible i segura per als veïns i veïnes del municipi”.