L’Agència Tributària ha desenvolupat un nou sistema per facilitar la gestió de l’obtenció d’un NIF provisional per a entitats, mitjançant un tràmit telemàtic en seu electrònica d’aquest organisme.

Tal i com informa l’AEAT, es posa en marxa un procediment excepcional, que tindrà vigència durant el temps en què es mantingui l’estat d’alarma, per tal de prestar aquest servei sense necessitat de personar-se en oficina de l’Agència Tributària.

Què haig de fer per obtenir el NIF?

  • Accedir a l’enllaç “Presentació”
  • Seleccionar l’opció “Sol·licitud d’assignació de NIF a entitat”.
  • Emplenar el camp “Assumpte” amb el text literal següent: “Sol·licitud d’assignació de NIF provisional
  • La persona que presenti la sol·licitud s’ha d’identificar amb el seu certificat electrònic reconegut. Per això, ha de disposar d’un NIF donat d’alta al Cens d’Obligats Tributaris. La presentació es pot dur a terme pels següents conceptes:
  • En qualitat d’interessat/da (en nom propi).
  • En qualitat de representant (en representació de tercers).
  • A l’apartat “Documentació que s’annexa” cal seleccionar del camp “Tipus de Document” diferents opcions per afegir els fitxers corresponents: “200 Altres documents”, “Esborrany del M036” i altra documentació complementària, com ara l’acord de voluntats, escriptura pública de constitució de l’entitat o el document que acredita l’existència de l’entitat.
  • Una vegada efectuat el tràmit, es genera un expedient electrònic de Registre associat a la persona que ha presentat la sol·licitud.

L’entrada Nou procediment  per a obtenir un NIF per a les entitats de  forma telemàtica, durant l’estat d’alarma ha aparegut primer a Ajuntament de Cunit.