En aquests dies marcats per la pandèmia, quan la solidaritat i l’empatia han esdevingut en elements indispensables per superar les dificultats que es plantegen a la comunitat, un grup de joves d’origen marroquí, coneixedors de l’existència de famílies vulnerables, han decidit unir els seus esforços, el seu temps, i tots els recursos possibles per donar resposta a les seves necessitats, creant una xarxa de solidaritat.

Els joves en van posar en contacte amb el Servei de Mediació i Convivència, per poder realitzar la seva tasca social de forma coordinada amb l’Ajuntament de Cunit, per la qual cosa, les portaran a terme amb el suport del Servei de Mediació i seguint les instruccions del cap de Protecció Civil dins del pla d’emergències del municipi.

Sumar esforços entre les propostes altruistes dels ciutadans i l’actuació de l’Ajuntament, ens permet sense dubte, ser més resolutius i eficients per superar el repte al qual ens enfrontem, i sobretot posar de manifest la maduresa i cohesió de la ciutadania de Cunit.

 

L’entrada Nova iniciativa solidària ha aparegut primer a Ajuntament de Cunit.