La Diputació de Tarragona ha convocat una línia de subvencions per a entitats i fundacions d’àmbit cultural i esportiu de ​la demarcació de Tarragona per a activitats d’aquests àmbits i per les despeses ja realitzades derivades dels efectes de la ​COVID 19, per a l’any 2020.

La finalitat d´aquesta subvenció són les actuacions destinades a finançar les despeses per activitats culturals i per activitats esportives de caràcter extraordinari, ja realitzades, pendents de realitzar o per despeses realitzades sense haver pogut celebrar l’activitat com a conseqüència de la situació d’emergència de salut pública ocasionada per la COVID-19.

La presentació de la sol·licitud per demanar la subvenció s’ha de realitzar segons convocatòria en format paper. El termini de presentació de la sol·licitud finalitza el 17 d’agost.

S’adjunta la convocatòria de la subvenció, així com enllaç de la Diputació de Tarragona amb tota la informació:

https://seuelectronica.dipta.cat/cartera-de-serveis/-/tramitaservice/action/showServei/8004330008/DIP55_BVENC_00006?p_auth=tO9fQhC7

Anunci BOPT Subvenció entitats esportives i culturals

L’entrada Nova línia de subvencions de la Diputació de Tarragona en l’àmbit esportiu i cultural ha aparegut primer a Ajuntament de Cunit.