Durant la setmana del dilluns 7 fins el divendres 11 d’octubre de 2019, es realitzarà el canvi de senyalització d’estacionament quinzenal a trimestral en els següents carrers de Cunit:

Carrer Sant Jaume / Carrer Eivissa / Carrer Menorca / Carrer Josefa Almirall.

Per a evitar molèsties al veïnat, mentre es realitzi el canvi s’instal·larà una senyalització circumstancial i provisional en aquests carrers.

La Policia Local de Cunit demana estar alerta durant aquests dies a la nova senyalització i agraeix a tot el veïnat la comprensió.

L’entrada Nova senyalització d’estacionament trimestral ha aparegut primer a Ajuntament de Cunit.