L’ajuntament de Cunit està realitzant en els darrers dies una nova actuació dins del Pla de renovació de la xarxa d’aigua potable. En aquest cas, les obres estan centralitzades a l’Av de la Font del municipi i consten de la instal·lació de 174m de tuberia de fosa d. 200, per tal de substituit l’antiga de fibrociment.

Es va detectar un baix rendiment i ara l’empresa SOREA està realitzant el canvi, que ascendeix a un total de 57.000 euros.