El Ple de l’Ajuntament ha aprovat tres projectes de millora dels principals accessos als tres barris de muntanya del municipi. Les carreteres que accedeixen a Jardins, Rosers i Costa Cunit tenen una amplada insuficient i punts cecs que constaten punts d’inseguretat viària.

Es tracta de la Carretera de Cunit a Clariana (Camí Vell a Clariana, tram 2). S’adequarà, ampliarà i es millorarà el traçat del tram 2 (400metres), el drenatge i l’evacuació d’aigua de la plataforma, i també es millorarà la seguretat mitjançant la senyalització vertical i horitzontal. El cost total serà de 220.000€ segons el projecte redactat per l’empresa PLIKUM i haurien de durar 2 mesos i mig, segons la previsió del projecte.

La segona actuació serà la que adequarà, ampliarà i millorarà el traçat de l’actual carretera de Sant Antoni, en el terme municipal de Cunit. En aquesta actuació també es millorarà el drenatge i l’evacuació d’aigua de la plataforma, els drenatges de les conques hídriques, com també millorar la seguretat mitjançant la senyalització vertical, horitzontal i barreres de protecció necessàries. El cost total de les obres serà de 939.058,59 €, segons el projecte redactat per l’empresa FOREST Gestió Integral d’Enginyeria S.L, i tindran una durada de 3 mesos.

El tercer projecte consisteix en adequar, ampliar la secció i millorar el traçat de les actuals carreteres Camí de Puig de Tiula i Camí de l’Arboç, així com l’encreuament amb el Camí Vell a Clariana i la carretera de Sant Antoni, en un total de més 1.5km.  Es  millorarà el drenatge i l’evacuació d’aigua de la plataforma, els  drenatges de les conques hídriques, com també millorar la  seguretat mitjançant la senyalització vertical, horitzontal i barreres de protecció necessàries. El projecte aprovat està redactat per  PLIKUM i contempla un cost d’obra de 1.863.290, 74 €, i una durada de 7 mesos.

Tots tres projectes contemplen expropacions per valor de 17.276,92 €, 14.512,14 € i 202.540,30 €, respectivament.

A partir de l’aprovació per part del Ple, els projectes estaran 30 dies en exposició pública.

L’entrada Noves millores en seguretat als accessos als barris de muntanya de Cunit ha aparegut primer a Ajuntament de Cunit.