L’ajuntament de Cunit juntament amb l’equip d’arqueòlegs amb l’equip d’arqueòlegs de la cooperativa Arqueovitis, encapçalats per Dani López i Mireia Sabaté, que està realitzant les excavacions al Jaciment de Puig Pelós, ha presentat aquest matí les darrerres i importants troballes.

El jaciment es tracta d’una granja o masia d’època ibèrica (segles III-I aC) amb una destacada activitat vitivinícola. El jaciment presenta un estat de conservació notable, amb algunes parets de més d’un metre d’alçada conservada. La masia té característiques semblants a les del jaciment del Fondo del Roig, per la qual cosa es suposa que, segurament, estaven interconnectats.

El Fondo d’en Roig estaria a tocar la via Heraklea (via Augusta) i el jaciment de la zona de Puig Pelós i així com el Corral del Castell estarien en l’àmbit costaner.

Les restes de Puig Pelós
Com a resta destacada d’aquesta granja s’ha pogut documentar un enterrament ritual amb crani i potes d’ovelleta.

Des de l’inici de les excavacions, s’han trobat àmfores pel transport del vi tant ibèriques o autòctones com vingudes de fora i també àmfores de vi punicoebussitanes vingudes de l’Illa de Eivissa i romanes.

També s’ha pogut documentar un fragment d’una base de premsa per a fer vi, fet que suggereix que en algun moment va haver-hi un celler per a fer vi.

Yolanda Sánchez, regidora de Patrimoni, explica la importància de “seguir invertint en recuperar la nostra història i conèixer els nostres orígens com a poble. A més, tot plegat ens ofereix una nova oportunitat de donar a conèixer a les nostres generacions més joves quines són les seves arrels”.

L’excavació ha estat finançada per l’Ajuntament de Cunit i forma part dels projectes quadriennals que subvenciona el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya que porta per títol: “El canvi sociocultural a la Cessetània Oriental durant la protohistòria i l’època romanorepublicana”, dirigit pel Dr. Joan Sanmartí de la Universitat de Barcelona.