El passat 30 d’abril es va publicar la Llei 5/2020, del 29 d’abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de l’impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient.

Una de les mesures  destacades, impulsada per la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat, és la supressió i la rebaixa de determinades quotes de les taxes dels serveis que presta la mateixa Direcció General a les entitats i organitzacions sense ànim de lucre.

Es suprimeix la taxa per a la inscripció dels òrgans de govern, mitjançant la qual es pretén facilitar l’actualització de la informació registral sobre la composició de les juntes directives o de govern de les associacions i suposarà una reducció de les seves despeses.

També es rebaixa, entre d’altres mesures, la quota de taxes d’emissió de certificats.

Podeu consultar i obtenir més informació clicant aquí.

L’entrada Novetats en les taxes dels serveis per a les entitats i associacions ha aparegut primer a Ajuntament de Cunit.