El Ple de l’Ajuntament de 28 de juliol  va aprovar inicialment les Bases reguladores i la convocatòria de subvencions a associacions veïnals de Cunit per a l’exercici 2022.

A partir de l’endemà de la publicació de l’anunci en el BOPT de data 9 d’agost,  les bases reguladores es troben en el tràmit d’exposició pública fins al 7 de setembre de 2022.

Podeu accedir al document exposat al públic fent clic aquí.

Cal indicar a les entitats interessades que el termini per fer les sol·licituds de subvencions serà efectiu qual s’obri la convocatòria,  prevista per la tercera setmana de  setembre.