S’obre el període d’audiència i informació pública del projecte de Reglament regulador del servei públic municipal d’estacionament regulat de vehicles amb limitació horària a la via pública a la part litoral del terme municipal de Cunit- Zona taronja

A   partir de la seva publicació a través del portal web de l’ajuntament de Cunit,  la ciutadania en general podeu fer les aportacions i reclamacions que consideriu pertinents per tal de millorar la proposta.

Aquesta normativa respon a la necessitat de reordenar l’aparcament a la via pública de la zona marítima i adjacent fins a les vies del ferrocarril per tal de regular l’impacte sobre la mobilitat en aquesta zona del municipi i  donar solucions a la manca d’estacionament principalment en època estival,

Podeu consultar l’acord d’aprovació del reglament i el seu text aprovat inicialment pel Ple  i presentar els vostres suggeriments i reclamacions en el període comprés entre l ’11 de gener i el 22 de febrer de 2022 a través d’aquest enllaç.

Documentació associada:

Acord_Proposta acord Ple zona taronja-1

Projecte Reglament estacionament

Publicació BOPT-3