Durant el segon i tercer trimestre del curs escolar 2022-2023 s’ha portat a terme a l’institut i a les tres escoles del municipi un programa d’educació emocional com a prevenció de la salut mental.

L’objectiu d’aquest programa ha estat fomentar entre l’alumnat la comprensió de les emocions i la seva importància en la salut mental, ensenyar eines pràctiques de gestió i regulació emocional, eines de calma, atenció i relaxació, i proporcionar a l’alumnat habilitats per a reduir l’estrès i l’ansietat i promoure la seva resiliència i autoestima, i també comprendre les emocions dels altres, entrenar l’empatia reconeixent els sentiments de les altres persones i desenvolupar habilitats de comunicació efectiva per resoldre conflictes de manera constructiva.

L’educació emocional és fonamental en aquestes edats, ja que els adolescents i joves es troben en un període de canvi i transició en el qual estan aprenent a gestionar les seves pròpies emocions, alhora que enfronten noves experiències socials, acadèmiques i personals. En aquest sentit, poden experimentar situacions estressants o desafiadores que poden afectar el seu benestar emocional i la seva capacitat per a relacionar-se positivament amb els altres. La gestió adequada d’aquestes emocions és essencial per al seu benestar emocional i per a la seva capacitat d’adaptació a situacions desafiadores en el futur. A més, l’educació emocional també s’ha relacionat amb un millor acompliment acadèmic, un major rendiment escolar i una major motivació per a aprendre.

El programa es compon de 6h de taller a cada grup de 3r i 4t d’ESO i 3h de taller a cada grup de 4t, 5è i 6è de primària. Tenen un fil conductor i s’adapten a les necessitats de cada grup. Aquest ha estat impartit per l’Associació ELNA, entitat que acompanya i facilita l’evolució de les transformacions personals i grupals en l’educació sòcio-emocional amb valors a tota la comunitat educativa.