El Ple d’avui també ha aprovat l’adhesió de Ràdio Cunit a la XAL, Xarxa Audiovisual Local. Aquest acord suposa que l’emissora municipal torni a estar vinculada en xarxa amb La Xarxa i amb les 135 emissores locals que hi formen part.

La XAL proporciona serveis i fomenta la col·laboració en forma de coproducció i d’intercanvi d’experiències a aquelles estructures públiques o privades que tinguin com a finalitat la comunicació en l’àmbit de proximitat a Catalunya mitjançant totes les plataformes existents.

Tal i com s’especifica en el Protocol, l’objectiu de la XAL és dotar de recursos i serveis als mitjans de comunicació locals, fomentant l’optimització dels mateixosmitjançant la concertació i l’intercanvi, per garantir la solidesa, la projecció i la sostenibilitat del sistema de comunicació local català.

Per l’Ajuntament suposa una quota anual de 600€ més iva en concepte d’adhesió i d’accés permanent als diversos serveis genèrics que proporciona la XAL.

L’adhesió es realitza als annexos 1, 3 i 5:
L’annex 1 ofereix l’accés a formació, a la plataforma de Treball en Xarxa,
assessorament jurídic i també és l’esperit regulador i contempla el marc normatiu.
L’annex 3 de Serveis Sindicats, contempla l’oferta de continguts en directe, els de lliure
distribució, i la possibiltat de fer aportacions.
L’annex 5, de sistemes tècnics, ofereix suport tècnic i assessorament, peticions de
cessió de material, entre d’altres.

 

L’entrada Ràdio Cunit s’adhereix a La Xarxa ha aparegut primer a Ajuntament de Cunit.