Amb motiu del confinament pel coronavirus, el govern de la Generalitat de Catalunya ha aprovat una reducció en l’impost que apliquen a la factura de l’aigua.
Aquest impost el podeu trobar a la vostra factura trimestral al final dels conceptes facturats, amb el nom de “Cànon Aigua ACA (Generalitat de Catalunya)”.
Com també passa amb el consum de l’aigua, aquest impost varia per trams de consum, augmentant a mesura que es gasta més aigua.

El preu del cànon actual és de:

1r tram 0,4936€/m3 (Primer tram fins a 9m3 mensuals)
2n tram 1,137€/m3 (Segon tram de 10 a 15 m3 mensuals)
3r tram 2,8425€/m3 (Tercer tram de 16 a 18 m3 mensuals)
4t tram 4,548€/m3 (4t tram més de 18 m3 mensuals)

Les factures de l’aigua a Cunit són trimestrals, de manera que els trams es multipliquen per 3. El 1r tram, per exemple, és fins a 27m3 de consum).

El preu del cànon dels mesos d’abril i maig serà:

1r tram 0,2468
2n tram 0,5685
3r tram 1,42125
4t tram 2,274

Així, una família que consumeixi 27 m3 d’aigua durant aquest trimestre estalviarà 4,8768 euros a la seva factura trimestral, mentre que algú que en consumeixi 49m3 estalviarà 16,76 euros.

Per aquells usuaris que gaudeixen del cànon social de l’aigua, aquests dos mesos l’impost serà de 0 euros a tots els trams, de manera que l’estalvi en aquests casos serà superior.
En aquest cas, una família que consumeixi 27m3 d’aigua estalviarà 9,77 euros a la seva factura trimestral.

Poder trobar l’explicació de la vostra factura de l’aigua a www.sorea.cat 

SOREA també publicarà al seu web, una relació de Preguntes i Respostes sobre aquesta mesura i sobre el servei de l’aigua en general.

L’entrada Reducció del 50% del cànon de l’aigua pels mesos d’abril i maig ha aparegut primer a Ajuntament de Cunit.