El Ple municipal aprovarà definitivament el Pla Parcial del Pla de Cunit II. Un àmbit de futur desenvolupament destinat principalment a usos comercials i d’activitats turístiques.

Després d’una llarga tramitació, en què la Comissió d’Urbanisme va introduir prescripcions que milloraven determinats aspectes, s’ha assolit disposar dels informes favorables necessaris per procedir a aquesta aprovació.

Amb aquesta fita s’espera poder reforçar, en breu, l’oferta comercial, incrementar els llocs de treball i a la vegada disposar de nous terrenys per desenvolupar polítiques d’habitatge de titularitat municipal, que atenguin la demanda de la població.

Jaume Casañas, regidor d’Obres i Urbanisme, ha destacat la “creació de noves oportunitats a nivell comercial i en l’àmbit turístic també. Aquest sector té una centralitat única en el nostre municipi, fet que fa que sigui un punt estratègic quan estigui desenvolupat. A més, es crearà habitatge municipal que anirà desinat a cobrir les necessitats de cunitencs i cunitenques”.

Un cop aprovat definitivament, aquest sector començarà la urbanització que ha tingut en compte la preservació a la seva façana sud dels aiguamolls històrics que reneixen en episodis de pluja i que han de permetre un espai d’interpretació del citat àmbit.

L’entrada S’aprova definitivament el Pla Parcial del Pla de Cunit II (Plana del Castell) ha aparegut primer a Ajuntament de Cunit.