En els darrers dies, l’Àrea Bàsica de Serveis Socials del Consell Comarcal del Baix Penedès  ha presentat a l’alcalde de Cunit Jaume Casañas i a la regidora de Serveis Socials, Montse Cámara, la gestió de l’any2021. Un balanç que va posar-se damunt la taula en el marc del conveni subscrit en matèria de Serveis Socials Bàsics, entre l’Ajuntament de Cunit i el Consell Comarcal BP.

Els objectius d’aquests serveis són millorar el benestar social, afavorir la integració de les persones i promoure els mecanismes per conèixer, prevenir i intervenir en persones, famílies i grups socials, especialment si es troben en situació de risc social o d’exclusió. Com a dada destacada, aquests serveis van arribar a atendre un total de 1.450 persones durant tot l’any 2021.

En paraules de la regidora Montse Cámara “Seguim estant al costat de les famílies que presenten necessitat d’atenció personalitzada pel que fa a l’àmbit d’ajut a domicili, teleassistència, rebost d’aliments, serveis d’intervenció socioeducativa…”.

La cartera de serveis socials bàsics inclou la l’atenció directa per part de les professionals de referència, treballadors socials i educadores socials,  a més d’altres serveis els serveis de centre obert tant d’estiu com d’hivern, l’atorgament de prestacions socials d’urgència, etc.

A la reunió va assistir tot l’equip de professionals del Consell Comarcal del Baix Penedès, treballadores socials i educadores socials referents.

Durant l’any 2021 els serveis socials bàsics de  Cunit van atendre 1.450 persones.