El dia 10 de maig es va celebrar una nova sessió del Consell Municipal dels Infants. Els consellers de les tres escoles del municipi es van reunir amb les regidores i el personal tècnic de l’Ajuntament per tal de parlar dels parcs del municipi.

El Consell Municipal dels Infants és un òrgan de participació ciutadana format per infants de 5è i 6è de les escoles de Cunit i que té com a finalitat fomentar la cultura de la participació, recollir les opinions i propostes dels infants i contribuir a la construcció de la vila aportant-hi el punt de vista dels infants.

En la sessió del dia 10 el tema a tractar ha estat el dels parcs del municipi i durant l’acte es van contestar les preguntes plantejades pels infants i es van escoltar les seves propostes.

Yolanda Sánchez, regidora d’Educació, agraeix la implicació dels infants, fa valer el seu treball, i mostra la seva satisfacció perquè hi participin en les decisions que afecten al municipi.