L’Ajuntament està acabant d’instal·lar  cartells informatius a 3 barraques de pedra seca (Cal Ros, Cal Borges i Fondo del Ferret) que formen part de la ruta cultural i patrimonial de les barraques de pedra seca.

Aquesta ruta busca oferir un recorregut pel terme de Cunit que permeti descobrir les construccions de pedra seca més representatives del municipi, mitjançant un itinerari planer entre camps de conreu. Les construccions de pedra seca són el llegat de generacions de pagesos que ha permès el desenvolupament del món rural. És aquesta la raó que força a la protecció d’aquestes construccions i difondre’n el coneixement a través de rutes com aquesta.

Per altre costat,  també s’han instal·lat 23 unitats de cartelleria dels diferents espais naturals del municipi perquè la gent conegui la seva denominació i al mateix temps generar una sensibilització en les persones que passen per allà sobre la cura i protecció del medi ambient.