L’Ajuntament de Cunit anuncia la consulta pública prèvia del reglament del servei municipal d’estacionament regulat a l’entorn de la franja marítima de Cunit, perquè la ciutadania hi pugui fer les seves aportacions abans que el document es presenti al Ple municipal per a la seva aprovació.

Un reglament que es redacta per tal de reordenar l’aparcament a la via pública de la zona marítima i adjacent fins a les vies del ferrocarril, davant la necessitat de regular el creixent impacte sobre la mobilitat en aquesta zona del municipi i  donar solucions a la manca d’estacionament principalment en època estival.

A través del formulari web habilitat en el següent enllaç es pot consultar el document de memòria d’aquesta consulta i  fer els suggeriments o observacions que es vulguin aportar al respecte del 10 al 23 de novembre de 2021.